X

  1. Home
  2.  Statiegeldformulier

Maak samen ‘t verschil met statiegeld voor jouw buurt

Klanten kunnen in onze winkels hun statiegeld schenken aan initiatieven en verenigingen die actief zijn in en voor de buurt. Coop verdubbelt vervolgens het bedrag dat wordt ingezameld*.

*De verdubbeling is alleen van toepassing op de normale stroom lege flessen die onze klanten inleveren en niet op grote hoeveelheden die via inzamelacties worden verkregen.

De statiegeldactie loopt steeds per kwartaal:
januari t/m maart
april t/m juni
juli t/m september
oktober t/m december
Aanmelden
Wil je een doel aanmelden? Check of je doel aan onderstaande spelregels voldoet en vink ze aan. Aanmelden heeft alleen zin als het doel aan alle vijf criteria voldoet.
Het doel is geschikt als het…

Een vertegenwoordiging van klanten selecteert één keer per kwartaal de doelen. Doelen met een ANBI-erkenning een CBF-keurmerk en doelen waarbij mensen en hun leefomgeving centraal staan krijgen de voorkeur. Doelen waarbij een bankrekening van een privé-persoon wordt opgegeven worden afgewezen.

Let op:

  • Na aanmelding wordt er een bevestiging van aanmelding verstuurd.
  • ALLEEN DOELEN DIE WORDEN GESELECTEERD KRIJGEN BERICHT.
  • Aanmeldingen die na 18 maanden nog niet zijn geselecteerd komen te vervallen.